Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Mẹo trả lời comment

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018 - - 9 comments - lượt xem
Ảnh blog chính thức của DVD giao diện web trên máy tính (laptop)

Tiện ích hướng dẫn comment và ký tự emoticonst Zing

:)) :(( :) :-ss =)) :( :d @-) :p :-o [-( :-? :-t b-( =d>

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ.
  Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.

Tiện ích hướng dẫn comment và ký tự emoticonst Yahoo

:(( :( :)) ~X( :-h :-? b-) *-:) ~O) @};- >:D< =)) :) :-* :D [-X x( :-o =D> :@) :P :"> ;;) ;) :X =(( :-/

Hướng dẫn viết nhận xét:
- Copy ký tự bên phải emo muốn chọn và dán vào khung nhận xét.
- Dán link ảnh trực tiếp vào khung nhận xét không cần dùng thẻ.
  Sau link ảnh đã dán, không gõ thêm bất kỳ ký tự nào nữa.